Hattat Dr. Süleyman Berk

Dr Suleyman Berk

Hattat Dr. Süleyman Berk, 1964 Bursa İnegöl doğumlu. İlk,orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ortaokul yıllarında başladığı hat çalışmalarında ilk dersleri merhum hattat Yusuf Ergün(Erzincani)’den aldı. Onun vefatı ile Hasan Çelebi’den başladığı sülüs-nesih çalışmalarına halen devam etmektedir.

Fakülte yıllarında Prof. Dr. Muhittin Serin’den Rik’a meşketti. “Hattat Mustafa Rakım’da Celi Sülüs ve Tuğra Estetiği” isimli doktora tezini Prof. Dr. Muhittin Serin’den 1999 yılında tamamladı. Prof. M.Uğur Derman ve Hattat Mehmet Özçay’dan çalışmalarında çok istifade etti. 1994 yılına kadar İlçe Müftüsü olarak 2000 yılına kadar da Üniversitede görev yaptı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) öğreticilerindendir.

2001 T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Hüsn-i Hat Ödülü sahibidir.

Kitapları:

1- Hattat Mustafa Râkım Efendi. İstanbul, Kaynak Yayınları, 2003, 184 s.
2- Eyüplü Hattatlar. İstanbul, Eyüp Belediyesi, 2004, 224 s. (Neşre hazırlık)
3- Hat San’atı. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları,
2006, 192 s.
4- Zamanı Aşan Taşlar (Zeytinburnu’nun Tarihi Taşları- Prestij), İstanbul, Zeytinburnu
Belediyesi Kültür Yayınları, 2006, 352 s.
5- Zamanı Aşan Taşlar (Zeytinburnu’nun Tarihi Taşları- Envanter), İstanbul,
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2006, 520 s.

Comments are closed.