Geleneksel Türk Sanatımız EBRU

Ebru sanatının tarihi ve tekniği konusunda kim tarafından, ne zaman, nasıl bulunduğu bilinmemektedir. Bilinen, ebru sanatının yaklaşık 1500 yıllarında Türkistan’nın Buhara şehrinde doğup buradan ipek yolu ve göçlerle Anadolu’ya yayıldığıdır.

Kağıt üzerinde renk kümelerinin buluta benzemesi nedeni ile Farsça’da bulut anlamına gelen ebri sözcüğünden dolayı bu geleneksel sanatımız ebru adını almıştır. Yurt dışında Türk mermer kağıdı “Turkish marble paper” diye adlandırıldığı bu sanatımız yapımının zorluğu ve ebruzenlerin azalması sonucu yok olmaya başlamıştır.

Geleneksel sanatımızda kullanılan malzemelerin hepsi doğada bulunan maddelerle, el emeği ile hazırlanır. Renkli toprak ve minerallerin el taşı ile ezilip, sığır ödü ve su ile karıştırılarak elde edilen boyalar, kitreli ( Gomme Adraganta isimli bitki) su ile doldurulmuş tekneye, at kuyruğunun kılından yapılmış fırça yardımı ile damlatılarak ebru yapımına başlanır. Ebruzenler, kendilerine has teknikler ile şekil verirler . Teknenin üzerinde oluşan boyalı yüzeye, kağıt yavaşça ve her taraf boyaya temas edecek şekilde konur. Kağıt tekneden alınıp kurutulması ile ebrulu kağıt elde edilir.

Beş yüz yıllık geçmişi olan bu geleneksel sanatımızı doğru bir şekilde nesilden nesile aktarılması, yaşatılması ve tanıtılması gerekmektedir.

SU ÜZERİNDEKİ RENKLERİN DİLİ

Bilinç altına atılmış sembolleri ve çevremizdeki güzellikleri ses ile ifade edilemeyince renk ve şekillerle anlatmayı tercih ederiz. Bu düşüncelerimizi de kağıda aktarmanın bir yolu ebru sanatının teknikleri ile dile getirilir.
Ebru sanatının tarihi ve tekniği konusunda kim tarafından, ne zaman, nasıl bulunduğu bilinmemektedir. Bilinen,ebru sanatının yaklaşık 1500 yıllarında Türkistan’nın Buhara şehrinde doğup buradan İpek yolu ve göçlerle Anadolu’ya yayıldığıdır.

Kağıt üzerinde renk kümelerinin buluta benzemesi nedeni ile Farsça’da bulut anlamına gelen ebri sözcüğünden dolayı bu geleneksel sanatımız zamanla ebru adını almıştır.Yurt dışında Türk mermer kağıdı” Turkish marble paper” diye adlandırılan bu sanatımızın yapımının zorluğu ve ebruzenlerin azalması sonucu yok olmaya başlamıştır.

Geleneksel sanatımızda kullanılan malzemelerin hepsi doğada bulunan maddelerle,el emeği ile hazırlanır.Renkli toprak ve minerallerin el taşı ile ezilip, sığır ödü ve su ile karıştırılarak elde edilen boyalar,kitreli su ile doldurulmuş tekneye, at kuyruğunun kılından yapılmış fırça yardımı ile damlatılarak ebru yapımına başlanır.Ebruzenler, kendilerine has teknikler ile şekil verirler.Tekne üzerinde oluşan boyalı yüzeye, kağıt yavaşca ve her tarafı boyaya temas edecek şekilde konur.Kağıt tekneden alınıp kurutulması ile ebrulu kağıt elde edilir.

Ebru sanatını uygulamak için bir çok hassas dengelerin bir arada olması gerekir. Çalışma ortamının ısısı ve temizliği, kitreli suyun yoğunluğu,boyanın su ve öd oranı, birbirleri ile olan ilişki çok önemlidir. Bu hassas dengeyi kurmak zaman ve dikkat ister. Bu sanatta başarı oranı; sevgiye, sabıra, çalışma ortamına, ayrıntılara dikkat ve çok çalışmaya bağlıdır.

Elde edilen eserin tek olması ve kullanılan malzemelerin hepsinin doğada bulunan maddelerle, el emeği ile hazırlanması ebru sanatına ayrı bir değer katar. Ayrıca hareket eden su,pozitif iyonlar yaydığı için insanlar üzerinde olumlu etki yaptığı gibi yapılışının kısa sürmesi,renklerin dağılımı, yapanı ve seyredeni büyüleyip herşeyi unutturduğundan terapi özelliğide vardır.

Bir sanat eserinde bulunması gereken değerleri taşıyan, geleneksel ebru sanatının gereken önemin verilmesi,tanıtılması gerekmektedir.
EBRU Nasıl Yapılır?

Renkli toprak ve minerallerin el taşı ile ezilip, sığır ödü ve su ile karıştırılarak elde edilen boyalar, kitreli su ile doldurulmuş tekneye, at kılından yapılmış fırça yardımı ile damlatılarak ebru yapımına başlanır. Ebruzenler, kendilerine has tekniklerle şekil verirler. Tekne üzerinde oluşan boyalı yüzeye kağıt yavaşça ve her boyaya temas edecek şekilde konur. Kağıt tekneden alınıp kurutulması ile ebrulu kağıt elde edilir.

Esengül Boyacıoğlu İNALPULAT
Marbling Artist (Ebruzen)

Comments are closed.